galal

Minoriteter, mangfoldighed, medborgerskab

 

Galal tilbyder foredrag, korte og lange kurser inden for minoritetsområdet. Omfang aftales efter ønske og faglige perspektiver tilpasses eventuelle særlige behov.

· Om samtalen gennem tolk

· Interkulturel kommunikation

· Religion og migration

· Kulturmødet

· Koptere i Egypten

TEMAER FOR KURSER OG FOREDRAG

Nordisk Journalistcenter, Århus

KelleR – Center for Eksperimenterende Kunst

Dansk Røde Kors, Frivilligafdelingen

Dansk Flygtningehjælp, Kursusafdelingen

Københavns Kommune, handicapområde, tolke, socialarbejdere m.fl.

Århus Kommune, Lokalcenter Gellerup

Den Sociale Højskole i Odense

Den Sociale Højskole i København

Slagelse Sprogcenter, sprogskolelærere

Fredericia Kirkehøjskole

Greve Kommune, tosprogsområdet

CVU, Holstebro, sundhedspersonale

Roskilde Højskole, kursus for tillidsvalgte

SID, kursus for tillidsvalgte

Næstved Sygeplejeskole

Højvangseminariet

Hærens Officersskole, Frederiksberg

Hillerød Amtscenter, sproglærere

Danidas kursuscenter, Hornbæk

 

 

 

 

 

EKSEMPLER PÅ MODTAGERE AF AFHOLDTE KURSER OG FOREDRAG 

Galal påtager sig gerne konsulentopgaver inden for minoritetsområdet.

KONSULENTOPGAVER

Kurser og foredrag

 © 2007 - Lise Paulsen Galal | Kontakt | Sidst opdateret august 2007