galal

Minoriteter, mangfoldighed, medborgerskab

En undersøgelse af brugen af kulturelle mediatorer i hhv. Belgien, Italien, England og Irland.

Undersøgelsen er udført for Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Als Research.

År: 2006

 

 

 

Kvalitativ undersøgelse af brugerens adgang til kvalificeret tolk i socialpsykiatrisk arbejde og brugerens oplevelse og erfaring med brug af tolk.

Undersøgelsen er udført for Videnscenter for Socialpsykiatri i samarbejde med Ehab Galal.

År: 2002-2003

 

 

 

 

Bogprojekt i samarbejde med Ehab Galal om 'Tolkning for indvandrere og flygtninge i DK’ med særligt henblik på indvandrernes møde med de offentlige instanser.

Udgivelse i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, Minoritetsafdelingen og Forlaget.

År: 1998– 1999

 

Udenlandske erfaringer med anvendelse af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet

Medborgerskab og politisk deltagelse blandt etniske minoriteter

 

Gennem en sammenligning af forskellige EU-lande peges der på betydningen af landenes politiske strukturer og kulturer som afgørende for politisk deltagelse. 

 

Oplysningsprojekt for Mellemfolkeligt Samvirke.

 

År: 2001

 

Goddag mand økseskaft. Samtale gennem tolk

Erfaringer med brug af tolke i socialpsykiatrien

Projekter

Konsulent og underviser på projekt Munkerup. Et kompetenceudviklingsforløb tilrettelagt af Den Sociale Højskole i København for Munkerup v/Barnets Hus med særligt henblik på nye metoder i behandlingsarbejdet med etniske familier på Munkerup familieafdeling. Indebærer undervisning (i tolkning, tosprogethed og sammenhængen ml. sprog og kultur), teammøder og afrapportering.

 

År: 2004- 2005

 

 

 © 2007 - Lise Paulsen Galal | Kontakt | Sidst opdateret august 2007

Projekt Munkerup